Erika Takahashi

Human Resources Vice President – Australasia, Mastercard